Teiginys, kad iš visų vidutiniam piliečiui prieinamų geriamojo vandens valymo būdų veiksmingiausias ir patikimiausias yra atvirkštinis osmosas, yra populiarus, bet ne akivaizdus. Viena vertus, žinoma, kad atvirkštinio osmoso filtro "širdis" - pusiau pralaidi membrana - yra barjeras, užtikrinantis gilų visų ištirpusių priemaišų pašalinimą, taigi ir aukštos kokybės švarų vandenį. Kita vertus, stipriai demineralizuotas vanduo laukinėje gamtoje aptinkamas retai, o jo, kaip geriamojo vandens, naudojimo patirtis apsiriboja pastaraisiais dešimtmečiais. Dėl to kyla natūralios naudotojų baimės, kurias skatina informacijos trūkumas ir tai, kad įvairūs ekspertai neturi visuotinai priimtinos pozicijos. Be to, dėl aktyvios buitinės atvirkštinio osmoso rinkos plėtros vartotojams ir vandens ruošimo specialistams kyla daug klausimų dėl atitinkamų įrenginių veikimo principų, montavimo ir teisingo veikimo. Pateiksime atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

KAS YRA ATVIRKŠTINIS OSMOSAS IR KAIP JIS NAUDOJAMAS VANDENIUI VALYTI?

Atvirkštinis osmosas pagrįstas plačiai paplitusiu osmoso reiškiniu, visiems žinomu nuo mokyklos laikų. Osmosą galima stebėti žiūrint į dviejų kamerų, kuriose yra druskos tirpalas ir grynas vanduo, sistemą, atskirtą pusiau pralaidžia membrana, kuri praleidžia vandens molekules, bet nepraleidžia vandenyje ištirpusių priemaišų.

Tokioje sistemoje vandens molekulės judės per membraną iš gryno vandens kameros į druskos tirpalą, praskies jį ir dėl to pastarojoje kameroje pakils skysčio lygis. Osmoso reiškinys pasireiškia net tada, kai vanduo ir tirpalas yra veikiami to paties išorinio slėgio.Vandens ir druskos tirpalo lygių aukščio skirtumas atsiranda dėl jėgos, kuria vandens molekulės prasiskverbia pro membraną. Ši jėga tiesiogiai susijusi su osmosiniu slėgiu, kuris priklauso nuo vandenyje ištirpusių priemaišų koncentracijos. Jei druskos tirpalas bus veikiamas slėgiu, lygiu osmosiniam slėgiui, sistema pasieks pusiausvyros būseną ir osmoso procesas sustos.

Kita vertus, jei druskos tirpalas veikiamas didesniu slėgiu nei druskos tirpalo osmosinis slėgis, vandens molekulių judėjimas sistemoje bus nukreiptas iš druskos tirpalo kameros į gryno vandens kamerą. Kitaip tariant, naudojant slėgį iš druskos tirpalo bus "išspaustas" grynas vanduo. Šis reiškinys yra atvirkštinio osmoso vandens valymo pagrindas.

Atvirkštinio osmoso sistemose naudojamos plonasluoksnės sudėtinės membranos, sudarytos iš barjerinio ir pagalbinio sluoksnių.

Atvirkštinio osmosinio atskyrimo procesą kontroliuoja barjerinis sluoksnis, sudarytas iš polimerinės medžiagos (dažniausiai aromatinio poliamido pagrindu), kuri yra pralaidi vandens molekulėms, bet ne ištirpusioms druskoms ir kitoms priemaišoms. Išimtis yra vandenyje ištirpusios dujos - deguonis, anglies dioksidas ir kitos, kurios laisvai prasiskverbia pro membraną. Įprastinis atvirkštinės osmozės membranos porų dydis yra 0,0001 mikrono, todėl membrana sulaiko ne mažiau kaip 99 % priemaišų.

Veikiant slėgiui, dalis vandens praeina pro membraną, išvaloma nuo priemaišų ir sudaro vadinamąjį permeato srautą. Kartu su likusiu vandeniu sulaikytos priemaišos sudaro koncentrato srautą. Permeatas, t. y. išvalytas vanduo, tiekiamas vartotojui, o koncentratas išleidžiamas į nuotekų sistemą.

Permeato kiekio ir neapdoroto vandens kiekio santykis vadinamas permeato išeiga arba „recovery“, ir kuo jis didesnis, tuo geriau. Vis dėlto pagerinti permeato išeigą nėra paprasta užduotis, todėl reikia atsižvelgti į daugybę veiksnių - nuo žaliavinio vandens sudėties iki įrenginio dydžio. Visų membranų mokslo ir susijusių technologijų esmė - surasti ir užtikrinti optimalias sąlygas didesnei permeato išeigai.

IŠ KO SUDARYTA BUITINĖ ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMA?

Vandens valymas buitine atvirkštinio osmoso sistema, neatsižvelgiant į sistemos konstrukciją, susidaro iš šių etapų:

Trijų pakopų pirminis apdorojimas;
Atskyrimas naudojant membraną atvirkštinio osmoso būdu;
Išvalyto vandens surinkimas į talpą;
Galutinis vandens apdorojimas.


Trumpai apžvelkime buitinės atvirkštinio osmoso sistemos struktūrą ir veikimo principą. Filtras prijungiamas prie šalto vandens įvado.

Vamzdelis jungia vandens įleidimo čiaupą ir filtravimo modulio pirminį filtrą Įeinantis vanduo pirmiausia praeina tris pirminio filtro pakopas. Po pirminio filtro vanduo patenka į atvirkštinio osmoso membraną, kuri yra specialiame korpuse. Membranos korpusas turi įleidimo angą, kuri per autoreguliatorių prijungta prie pirminio filtro, ir dvi išleidimo angas: vieną - permeatui, kitą - koncentratui.

Po membranos vandens srautas padalijamas į dvi dalis - koncentratas išleidžiamas į nuotekų sistemą, o išfiltruotas švarus vanduo patenka į rezervuarą ir jame saugomas.

Kai bakas prisipildo, autoreguliatorius išjungia vandens tiekimą iš pirminių filtrų į membraną ir valymo procesas nutraukiamas. Atidarius apdoroto vandens vožtuvą, vandens slėgis rezervuare sumažėja, autoreguliatorius automatiškai atidaro vandens tiekimą iš pirminių filtrų į membraną ir rezervuaras vėl pripildomas. Koncentratas per membranos korpuso išleidimo angą, nuvedamas į kanalizaciją.

KODĖL REIKALINGAS PIRMINIS VANDENS APDOROJIMAS IR KAIP JIS ATLIEKAMAS?

Pirminė vandens paruošimo kokybė prieš tiekiant jį į atvirkštinio osmoso membraną yra labai svarbi, nes nuo jos priklauso membranos elemento tarnavimo laikas. Reikėtų nepamiršti, kad buitinė atvirkštinio osmoso sistema yra skirta vandentiekio vandeniui, iš anksto apdorotam centralizuotose stotyse, arba vandeniui, kuris buvo apdorotas vietinėse vandens valymo stotyse, papildomai apdoroti. Buitinės atvirkštinio osmoso sistemos nėra skirtos tiesiogiai valyti vandenį iš šulinio ar gręžinio, nes dažniausiai tokiame vandenyje yra nemažai įvairių priemaišų - geležies ir mangano, druskų, natūralių organinių medžiagų ir kt.

Visos šios priemaišos veiksmingai pašalinamos atvirkštinio osmoso būdu, tačiau jos greitai pažeidžia brangiausią sistemos elementą - atvirkštinio osmoso membraną. Todėl buitinio atvirkštinio osmoso būdu valyti nevalytą vandenį pirmiausia yra nepraktiška ekonominiu požiūriu.

Pirminio valymo etape buitinėse sistemose dažniausiai naudojami trys kasetiniai filtrai (pirminiai filtrai:

1. Polipropileno mechaninio filtravimo kasetė 5-10 mikronų, skirta pašalinti visų rūšių mechanines priemaišas, esančias vandentiekio vandenyje - smėlio grūdelius, rūdis, apnašas ir kitas daleles. Pašalinus tokias priemaišas pailgėja vėlesnių kasečių ir visos sistemos tarnavimo laikas. Mechaninio filtravimo kasetės tarnavimo laikas priklauso nuo valomo vandens drumstumo ir vidutiniškai tarnauja 3-6 mėnesius. Laiku nepakeitus susikaupusiomis mechaninėmis priemaišomis užsikimšusios kasetės, gali sumažėti vandens slėgis membranos elemento įėjime, todėl gali sumažėti sistemos našumas.

2. Granuliuotos aktyvuotos anglies kasetė, skirta natūralioms organinėms medžiagoms ir aktyviajam chlorui, kurie neigiamai veikia atvirkštinio osmoso membraną, iš vandentiekio vandens pašalinti. Šiuo atveju kaip kasetės užpildas gali būti naudojama ir kokosų, ir bituminė aktyvintoji anglis. Pirmoji yra mikroporinga anglis ir veiksmingai šalina aktyviojo chloro ir chlororganinių junginių priemaišas iš vandens, o antroji yra mezoporinga ir veiksmingai šalina natūralius organinius junginius, esančius paviršiniame vandenyje ir iš jo gautame vandentiekio vandenyje. Granuliuotos aktyviosios anglies kasetės tarnavimo laikas taip pat yra vidutiniškai 3-6 mėnesiai. Faktinis šios kasetės tarnavimo laikas priklauso nuo apdoroto vandens kokybės, pavyzdžiui, oksidacijos ir spalvos. Laiku nepakeitus šios kasetės, gali užsikimšti membranos elementas, ant membranos paviršiaus gali atsirasti mikroorganizmų, nes per nusidėvėjusį aktyvintosios anglies sluoksnį patenka natūralių organinių medžiagų. Savo ruožtu tai sutrumpins membranos elemento tarnavimo laiką ir gali pabloginti vandens valymo kokybę.

3. Trečiajame etape, priklausomai nuo atvirkštinio osmoso sistemos tipo, gali būti naudojamos skirtingos kasetės. Pigių sistemų atveju šiame etape naudojama polipropileno kasetė, kurios filtravimo koeficientas yra 1 arba 5 mikronai, kad būtų pašalintos anglies dalelės, kurios gali būti išplautos iš ankstesnės kasetės, taip pat galimi mechaninių teršalų likučiai. Aukštesnės klasės sistemose įrengta kasetė, kurioje naudojama supresuota aktyvinta anglis (anglies blokas), užtikrinanti ne tik mechaninį filtravimą, bet ir papildomą valymą nuo chloro ir chlororganinių junginių. Trečiosios pakopos išankstinio filtravimo kasetės tarnavimo laikas yra 3-6 mėnesiai. Taigi, visos trys kasetės keičiamos vienu metu, o tai supaprastina buitinės atvirkštinio osmoso sistemos naudojimą.

MEMBRANINIAI ELEMENTAI BUITINIAM ATVIRKŠTINIAM OSMOSUI

Membraninis elementas - tai įrenginys, kurį sudaro atvirkštinio osmoso membrana ir komponentai, užtikrinantys veiksmingą jos naudojimą.

Buitinėse atvirkštinio osmoso sistemose naudojami 1812 ir 2012 dydžio ritininiai membranos elementai.

Veikiant atvirkštinio osmoso sistemai, vanduo tiekiamas į membranos laikiklį ir patenka į membranos elemento įėjimą. Vanduo juda kanalais membraninio elemento viduje. Vandens slėgis verčia vandens molekules judėti per membraną, todėl kitoje membranos pusėje susidaro filtrato srautas. Vandens judėjimo kanalai suformuoti vadinamuoju koncentruotu tarpikliu - polimerinės medžiagos tinkleliu. Panašus tarpiklis, bet plonesnis ir su mažesniu akučių dydžiu, naudojamas membranos apvalkalo viduje esantiems kanalams sukurti. Kad iš membraninio elemento galėtų nutekėti filtratas, membranos apvalkalai atviru (nesulipdytu) galu pritvirtinami prie perforuoto vamzdelio, į kurį nuteka filtratas.

Didelė problema, su kuria susiduriama atskiriant atvirkštinio osmoso būdu, yra priemaišų kaupimasis ploname koncentrato sluoksnyje prie membranos paviršiaus. Dėl šio reiškinio, labai pablogėja membraninio elemento valymo kokybė ir našumas, sutrumpėja tarnavimo laikas. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį, membranos elemente naudojama koncentrato tarpinė, kad būtų užtikrinta srauto turbulizacija ir koncentratas gerai susimaišytų visame tūryje.

Po membranos elemento filtratas patenka į saugyklą. Koncentratas išleidžiamas į nuotekų sistemą per srauto ribotuvą. Srauto ribotuvas yra specialus įtaisas, kuris užtikrina pastovų koncentrato srautą ir taip palaiko pastovų reikiamą vandens slėgį membranoje.

KAS YRA MEMBRANOS ELEMENTAI?

Membranos elementas yra pagrindinė buitinės atvirkštinio osmoso sistemos dalis, tiesiogiai šalinanti priemaišas iš vandens, todėl jo kokybei ir veikimui keliami ypač griežti reikalavimai.

Svarbiausios membraninio elemento, skirto buitiniam osmosui, savybės yra šios:
membranos tinklo kokybė;
membraninių lakštų klijavimo kokybė;
elementų gamybai naudojamų membraninių apvalkalų skaičius ir ilgis;
elementų gamybos metu atliktos operacijos - lakštų išdėstymo ir tvirtinimo tikslumas.

Membranos lakšto kokybė tiesiogiai lemia ir priemaišų šalinimo efektyvumą, ir membranos elemento našumą. Pavyzdžiui, jei membranos audinio paviršiuje yra lopų, naudojamų audinio gamybos defektams taisyti, į filtrato žarną gali tekėti neapdorotas vanduo.

Kita dažna audinio kokybės problema - audinio gamintojo atliekamas chloravimas. Aktyvusis chloras neigiamai veikia membranų savybes, tačiau šis poveikis yra dvilypis. Kai chloras veikia barjerinio sluoksnio aromatinį poliamidą, padidėja membranos elemento našumas ir pagerėja vandens valymas. Tačiau šis efektas pasireiškia trumpą laiką veikimo pradžioje, o vėliau jį greitai pakeičia dar didesnis našumo padidėjimas ir staigus vandens valymo kokybės pablogėjimas. Todėl membranų įdėklų chlorinimas yra paprastas būdas nesąžiningam gamintojui trumpam pagerinti savo gaminio eksploatacines savybes, tačiau drastiškai sutrumpinti jo tarnavimo laiką.

Dažnai chloruojama tam, kad būtų užtikrintas priimtinas membraninių elementų veikimas, bent jau iš pradžių, atsiranda dėl gamintojo taikomo juostos klijavimo į membraninius apvalkalus metodo. Kai kurios įmonės klijuoja rankiniu būdu. Neigiama rankomis klijuojamų juostų pasekmė yra ta, kad klijai padengia didelį juostos plotą, todėl šis plotas negali apdoroti vandens. Be to, dėl to atsiranda juostos sukibimo netolygumų per visą apvalkalo ilgį, todėl gali būti pažeistas elemento vientisumas. Todėl praktikoje membraniniai elementai su rankiniu būdu klijuojamomis jungtimis yra nepatikimi ir prastesnių eksploatacinių savybių.

Kur kas efektyvesnis variantas - klijuoti ruloną į vokus automatine linija. Naudojant klijus automatizuota įranga galima sukurti, pirma, homogenišką klijavimo liniją, kuri užtikrina didžiausią klijavimo stiprumą ir iki minimumo sumažina nuotėkio tikimybę, ir, antra, klijavimui sunaudoti minimalią membranos juostos ploto dalį, taip užtikrinant maksimalų membranos elemento našumą.

Membraninio elemento gamybai naudojamų membraninių apvalkalų skaičius ir ilgis turi tiesioginės įtakos membraninio elemento eksploatacinėms savybėms ir tarnavimo trukmei. Gaminant bet kokį membraninį elementą, galima naudoti nedaug ilgų membraninių vokų arba daug trumpų vokų, kad būtų užtikrintas toks pat membranos plotas.

Naudojant ilgus vokus, supaprastėja vokų tvirtinimo prie filtrato vamzdelio operacija. Trūkumai yra šie: sumažėja kameros našumas dėl padidėjusio filtrato atgalinio slėgio ilgųjų apvalkalų kanaluose ir padidėjusio ilgųjų apvalkalų užsiteršimo.

KODĖL VERTA NAUDOTI REZERVUARĄ?

Atvirkštinio osmoso sistemos rezervuaras reikalingas dėl mažo buitinių atvirkštinio osmoso membranų pajėgumo.

Rezervuaras prie membranos išleidimo angos jungiamas specialiu įtaisu, vadinamu autoreguliatoriumi, ir atbuliniu vožtuvu, įmontuotu į jungtį, kuri įsukama į membranos korpuso išleidimo angą. Po autoreguliatoriaus sumontuojamas T formos elementas, per kurį bakas geltonu vamzdeliu sujungiamas su filtravimo moduliu. Kai bakas prisipildo, autoreguliatorius išjungia vandens tiekimą iš pirminių filtrų į membraną ir sistema atjungiama nuo vandens tiekimo. Atidarius išvalyto vandens čiaupą, vandens slėgis rezervuare sumažėja, autoreguliatorius automatiškai atidaro vandens tiekimą iš pirminių filtrų į membraną, vėl prasideda vandens valymo procesas ir rezervuaras pradedamas pildyti. Išvalytas vanduo iš rezervuaro vartotojui tiekiamas per specialų čiaupą, įrengtą šalia kriauklės vandentiekio čiaupo.

Yra įvairių dydžių rezervuarų, todėl galima pasirinkti sistemos konfigūraciją, atsižvelgiant į vandens suvartojimą. Daugumos gamintojų atvirkštinio osmoso sistemose įrengtos vandens ir oro talpos, kuriose, atsukus čiaupą, išvalytas vanduo dėl oro slėgio išstumiamas per membraną. Kai kurie gamintojai siūlo vandens ir vandens talpyklas, kurių konstrukcijoje apdorotą vandenį išstumia vandentiekio vandens slėgis. Sistemų su tokiu rezervuaru privalumas - jų kompaktiškumas. Šio sprendimo trūkumai - mažesnis efektyvusis rezervuaro tūris ir negalimumas paimti išvalyto vandens, jei sumažėja vandens tiekimo slėgis, pvz., įvykus vandentiekio avarijai.

Galingoms atvirkštinio osmoso sistemoms rezervuaras nereikalingas.

KAIP SUMAŽINTI KONCENTRATO IŠMETIMĄ?

Valymo metu į kanalizaciją išleidžiamo koncentrato kiekį užtikrina srauto ribotuvas. Kad sistema veiktų tinkamai, srauto ribotuvas turi atitikti sumontuotos membranos dydį.

Atvirkštinio osmoso membranos išvalyto vandens kiekis priklauso nuo įėjimo į membranos elementą slėgio - kuo didesnis slėgis, tuo daugiau permeato patenka per membranos barjerą. Kita vertus, vandens kiekis, kuris susikaupia rezervuare prieš autoreguliatoriui išjungiant sistemą, priklauso nuo oro slėgio atitinkamame membraninio rezervuaro skyriuje - kuo mažesnis slėgis, tuo daugiau vandens susikaupia rezervuare. Rekomenduojamas oro slėgis rezervuare yra 0,6-0,8 atm. Todėl neįmanoma nustatyti fiksuotos vieno litro išvalyto vandens išleidimo vertės - yra per daug parametrų, kurie daro įtaką šiai vertei.

Ar yra sprendimų, kaip sumažinti išleidžiamo koncentrato kiekį? Taip, tokių sprendimų yra, ir vienas iš jų - atvirkštinio osmoso sistema su siurbliu. Kadangi koncentrato srauto ribotuvas užtikrina pastovų išleidimą į kanalizaciją, kuris beveik nepriklauso nuo slėgio, naudojant siurblį per membraną galima išstumti daugiau vandens. Viena vertus, naudojant siurblį sumažės išleidžiamų į kanalizaciją nuotekų kiekis. Kita vertus, dėl intensyvesnio valymo membranos elementas ir pirminiai filtrai greičiau užsiteršia.

Net ir mažiausia į kanalizaciją išleidžiamų nuotekų vertė gali atrodyti gana didelė. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad buitinis atvirkštinis osmosas - tai būdas apdoroti geriamąjį vandenį, kurį žmonės naudoja ribotais kiekiais - iki 3-5 litrų per dieną. Todėl bendras išleidžiamų į kanalizaciją nuotekų kiekis bus palyginti nedidelis, proporcingas pertekliniam vandens naudojimui keliems papildomiems tualetų praplovimams per dieną. Kompensacija už šį viršijimą bus aukšta geriamojo vandens kokybė ir saugumas.

KODĖL BŪTINAS GALUTINIS FILTRATO APDOROJIMAS?

Ypatingo dėmesio nusipelno permeato apdorojimo etapai. Buitinėse atvirkštinuio osmoso sistemose šie etapai įgyvendinami naudojant įvairius galutinius filtrus. Gamintojai į buitines atvirkštinio osmoso sistemas montuoja skirtingus galutinių filtrų variantus, tačiau visi jie praktiškai atlieka tris skirtingas funkcijas:
- vandens skonio koregavimas;
- geriamojo vandens mikrobiologinis švarumas;
- remineralizacija ir pH korekcija.
Išsamiai aptarsime kiekvieną iš uždavinių, kuriuos sprendžia skirtingi buitinių atvirkštinio osmoso sistemų permeato galutinio apdorojimo variantai.

Beveik visose buitinio osmoso sistemose iš kokoso riešutų kevalų gauta aktyvintoji anglis naudojama permeatui apdoroti. Kai vanduo praeina pro šį filtrą, svarbios organoleptinės vandens kokybės savybės - skonis ir kvapas - yra koreguojamos, pagerėja vandens skonis tiems vartotojams, kurie mano, kad permeatas yra neskanus.

Poreikis užtikrinti mikrobiologinę vandens švarą po buitinio atvirkštinio osmoso sistemos rezervuaro atsirado palyginti neseniai. Paprastai tai išsprendžiama atliekant įprastą sistemos priežiūrą ir praplaunant rezervuarą dezinfekuojančiomis medžiagomis. Vandenyje esančių mikroorganizmų problemą taip pat galima išspręsti taikant tam tikrus papildomo valymo metodus.

Vienas iš tokių būdų - vandens dezinfekavimas ultravioletiniais spinduliais. Šis daugelį metų naudojamas fizikinis būdas yra ne tik labai veiksmingas, bet ir neturi neigiamo poveikio cheminei valomo vandens sudėčiai. Iki šiol plačiam UV spinduliuotės plitimui labai trukdė didelė šio būdo kaina ir energijos sąnaudos, o šiandien įvairios galios lempos, įskaitant LED (UV-LED) dezinfekavimo įrenginius, leidžia tokį būdą taikyti įvairiose srityse. UV lempos beveik idealiai tinka buitiniam vandens valymui. Kompaktiškos ir ergonomiškos, todėl jas galima lengvai integruoti į valymo sistemas, užtikrinant nepriekaištingą veikimą ir veiksmingą vandens dezinfekavimą.

Kitas fizikinis vandens dezinfekavimo būdas, kurį galima taikyti vietiniam vandens valymui, yra ultrafiltravimas. Vandens dezinfekavimo naudojant ultrafiltravimą esmė yra ta, kad vandeniui tekant per pusiau pralaidžią membraną, kurios porų dydis yra nuo 0,001 iki 0,1 mikrono, sulaikomos įvairios priemaišos: koloidai, organinės medžiagos, dumbliai ir dauguma mikroorganizmų. Pastaruoju metu šis būdas dažniausia naudojamas koloidinėms priemaišoms ir kietosioms medžiagoms šalinti pramoniniu mastu. Tačiau dabar labai išaugo susidomėjimas jo naudojimu mikroorganizmams šalinti buitinio vandens valymo procese.

Šiuo metu įvairios įmonės gamina kompaktiškas, lengvai naudojamas ultrafiltravimo kasetes, kurios dezinfekuoja taip pat veiksmingai kaip UV lempos. Šio tipo kasetes rekomenduojama naudoti po buitinių atvirkštinio osmoso sistemų kaupimo rezervuarų, kad vanduo būtų papildomai apsaugotas nuo galimo mikrobiologinio užterštumo.

Druskos kiekis buitinio osmoso filtratuose neviršija 15-20 mg/l. Pastaraisiais metais pasaulio medikų bendruomenė pripažino, kad gėlintas vanduo nėra kenksmingas žmonių sveikatai. Tačiau tokio vandens skonis gerokai skiriasi nuo mums įprasto. Kad būtų galima pasirinkti apdoroto vandens sudėtį, buitinėse atvirkštinės osmozės sistemose yra galimybė naudoti mineralizuojantį galutinį filtrą arba mineralizatorių. Mineralizatorius paprastai yra filtras, pripildytas įvairių natūralių mineralų granulių. Atvirkštinio osmoso permeatas, kurio pH 5,8-6 ir kuriame yra mažai druskų, lėtai tirpsta sąlytyje su tokiomis granulėmis ir prisotinamas kalcio, magnio, natrio ir kalio druskomis iki 50-100 mg/l. Taip pat koreguojamas filtrato rūgštingumas - pH vertė padidėja iki 6,5-7.

KAS LEMIA BUITINIO ATVIRKŠTINIO OSMOSO SISTEMOS KAINĄ?

Iš pateiktos informacijos matyti, kad yra įvairių atvirkštinio osmoso sistemų versijų su skirtinga įranga, skirtingomis parinktimis ir t. t., o tai neabejotinai atsispindi kainoje. Tačiau dažnai rinkoje galima rasti skirtingų prekės ženklų gaminių, kurių kaina, nors ir atrodo, kad įranga yra tokia pati, labai skiriasi. Daugumai vartotojų kyla pagrįstas klausimas - dėl kokios priežasties skiriasi kaina ir ar verta ją mokėti?

Kaip pavyzdį galima pateikti membranos elementą, kuris yra visos sistemos pagrindas. Nebrangiose atvirkštinio osmoso sistemose paprastai naudojami mažai žinomų gamintojų membraniniai elementai. Tokiems membraniniams elementams būdingos pirmiau minėtos problemos, susijusios su audinio chloravimu, lopais ir nekokybiškais lipniais sujungimais. Visa tai nedaro sistemos saugesne. Be to, šių elementų našumas ir selektyvumas gali būti prastesni nei pirmaujančių gamintojų produktų.

Priešingai, brangesnėse atvirkštinio osmoso sistemose, membranų elementai pasižymi geriausiu našumo ir selektyvumo santykiu ir užtikrina aukštesnę valymo kokybę.

Panaši situacija yra ir su išankstinio filtro kasetėmis. Nebrangiose sistemose dažniau susiduriama su Kinijoje pagamintomis kasetėmis, kurios dažnai pasižymi dideliu filtravimo greičiu ir nepatenkinama vandens valymo kokybe. Todėl naudojant tokias kasetes gerokai sutrumpėja membranos tarnavimo laikas, apskritai pablogėja valymo kokybė.

Dėl to susidaro situacija, kai dėl patraukliai mažos pradinės sistemos kainos dažniau keičiamos kasetės, o tai lemia didesnes techninės priežiūros išlaidas. Ir atvirkščiai, brangesni sprendimai su geros kokybės kasetėmis ir membranomis reikalauja mažiau priežiūros ir yra pigesni.

Nereikėtų pamiršti ir galutinio valymo, ypač vandens remineralizavimo. Šio proceso veiksmingumą lemia naudojamų mineralų pobūdis ir vandens sąlyčio su jais trukmė. Kadangi vanduo remineralizuojamas paskutiniame valymo proceso etape, labai svarbu, kad naudojami mineralai būtų gryni ir juose nebūtų toksinių priemaišų. Apskritai, galutinis vandens paruošimas yra atsakingiausias buitinio atvirkštinio osmoso etapas, nes nuo jo priklauso vartotoją pasiekiančio vandens saugumas. Į tai reikėtų atsižvelgti renkantis perkamos sistemos gamintoją.

Atskiras dalykas, kuriuo skiriasi pigūs ir brangūs sprendimai, yra sistemos kokybės klausimas. Paprastai didelį efektyvumą lemia ne tik didesnė komponentų kaina, bet ir didesnis atvirkštinio osmoso sistemos patikimumas. Kruopštus gamintojo gaminių tikrinimas dėl darbo esant slėgiui, atsparumo vandens smūgiams ir kitų sunkiųjų bandymų, kuriuos atlieka kokybės kontrolės skyrius, - tai garantija, kad nekils jokių problemų dėl kaimynų užtvindymo ir kitų bėdų. Už tai taip pat reikia mokėti.